Inilah Perbedaan Kiamat Sugra dan Kubra

Inilah Perbedaan Kiamat Sugra dan Kubra
Sipayo.com – Hari Kiamat adalah suatu peristiwa di mana alam semesta beserta isinya akan hancur, dan membunuh semua makhluk di dalamnya tanpa terkecuali. Menurut Islama kiamat terbagai menjadi dua bagian, yakni Kiamat Sugra dan Kiamat Kubra. Adapun perbedaan antara Kiamat Sugra dan Kubra adalah sebagai berikut:

Kiamat Sugra merupakan kiamat kecil, dimana kerusakan yang dialami sebagian alam setiap waktu. Kiamat ini terjadi seiring dengan bencana alam, seperti gunung meletus, kebakaran hutan, dan juga meningglanya seseorang.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah ar-Rahman (55) ayat 26-27 yang artinya: “Semua yang ada dibumi pasti akan binasa. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yan. Mempunyai kebesaran dan kemuliaan”

Adapun dalam surah ali’Imrah ayat 185 yang artinya :”Tiap-tiap yang bernyawa pasti pasti akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat disempurnakan pahalamu.”

Kiamat Kubra merupakan kiamat besar, yakni hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isinya yang dimulai dengan tiupan pertama terompet sangkakala dari Malaikat Israfil. Bumi akan terguncang dengan dahsyat dan diikuti dengan peristiwa kehancuran seluruh alam.

Firman Allah dalam surah Al-A’raf ayat 187 yang artinya :”Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat,”Bilakah terjadinya?” Katakanlah ,”Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah padi sisi Tuhanku: tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatanganya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru-haranya bagi makhluk) yang dilangit dan dibumi .

Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah,”Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.