Cerita Rakyat: Perselihi

Cerita Rakyat: Perselihi

Oleh: Edison Tarigan Gerneng Seorang Raja yang serba berkecukupan dengan kerajaanya yang sangat besar di…

1 2 3 210